face

youtube

אירוח דרוזי france germany spain russia flag large

ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


משהו אחר מרתק וטעים במיוחד
סיור ברובע העתיק, אירוח בבית משפחה דרוזית לארוחה כיד המלך, הרצאה מרתקת אודות העדה והברית עם ישראל ולסיום מופע פולקלור מרהיב.
צרו קשר 0524535100


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


ימי כיף וגיבוש
מלאים בתוכן מרתק
אטרקציות יחודיות
ואוכל טעים במיוחד
יום מטריף במערב
עם ניחוחות וטעמי המזרח.
צלצלו והזמינו 0524535100
טיולי רינג'רים
בנהיגה עצמית לאורך נחל ציפורי.
יקב המתמחה בשיכר
מפטרוזיליה ועד פירות טרופיים
אירוח בבתי משפחות דרוזיות לסיפורים מרתקים מאכלים מדהימים וצלילים ממחוזות רחוקים. אוכל דרוזי כשר


אירועים

 יום גיבוש לעובדים

 

בית סולימאן - מקום מדהים לערבי גיבוש לעובדים


מקום מדהים ומאד מיוחד בסגנון דרוזי אותנטי !!
הצופה לנוף עוצר נשימה המשקיף על עמק זבולון ממעוף הציפור.

בבית סולימאן ניתן לערוך סדנאות גיבוש לעובדים, כגון: ימי הולדת, ערבי חברה, ערבי צוות, מפגשים חברתיים, ואירועים נוספים.

בית סולימאן מציע סדנאות שונות, כגון: סדנאות דרבוקה, קריאה בקפה, אירוח דרוזי ועוד המתאימים לקבוצות שונות.

כפי שנהוג בעדה הדרוזית -קבלת הפנים, החום,  הכבוד והיחס שתקבלו עם בואכם יקרא לכם להגיע אלינו שוב ושוב.

אנו נארגן ונפיק עבורכם את האירוע הטוב ביותר בשבילכם כך שכל אחד מהעובדים ללא יוצא מן הכלל יהנה מהאירוח שלנו!

המקום מתאים לאירועים פרטיים עד 120 איש.

 

 

יום גיבוש לעובדים

 

יום גיבוש לעובדים בסגנון דרוזי אותנטי

אנו מציעים לכם ארגון ערבי גיבוש לעובדים בסגנון דרוזי אותנטי אשר יחשוף אתכם למטעמי העדה הדרוזית, קבלת הפנים, המוזיקה, היחס, וקבלת הפנים המיוחדת שלא תזכו לה בכל מקום.

ניתן לערוך סיורים בסביבה ולהכיר את התרבות הדרוזית לעומק, סדנאת קריאה בקפה, הופעה, הרצאות סיפורים שירתקו את כולם ועוד.

המקום מתאים לעד 120 איש וניתן להזמין דרכנו אטרקציות נוספות.

אנו נדאג לארגן ולהפיק עבורכם ערבי גיבוש לעובדים ללא דאגה או ללא צורך התערבות מצידם.

אנו נתאים עבורכם ערבי גיבוש לפי הצורך ולפי דרישתכם כך שכל אחד ואחד מהעובדים יהנו מערב ייחודי ומהנה!

 

ערבי גיבוש לעובדים

יום גיבוש

גיבוש לעובדים

 

להזמנת סדנאות וימי גיבוש לעובדים צרו עמנו קשר: 052-4535100

נשמח לערוך לכם סיור מקדים במקום על מנת שתוכלו להתרשם במו עינכם.

היכנסו לאתר החדש שלנו

http://www.el-carmel.com/

 

המלצות בעמק יזרעאל -פרחי משק זיו וחנות הפרחים ורדים ועוד
               ארוחת גיבוש  ארוחת גיבוש לעובדים